Jawani • Gezinsgerichte zorg voor sterke en gezonde gezinnen

Met gebruik van jarenlange ervaring en kennis worden ziekenhuizen geholpen  om een gezinsgericht zorgprogramma te ontwikkelen.

Gezinsgerichte zorg  (patient & family-centered care)  is de totale zorg aan moeder, kind en gezin van pre conceptie, zwangerschap,  geboorte en kraamzorg. Gezinsgerichte zorg  stelt niet alleen de individuele patiënt maar ook diens gezin centraal in de zorg.

Jawani • Specialist in Single Room Care

De basis van sterke gezonde gezinnen ligt in de binding die (aanstaande) ouders en hun kind(eren) met elkaar aangaan. Het niet onnodig van elkaar scheiden van moeder en kind vlak na de geboorte  is daarbij voorwaarde. Het antwoord ligt in de Single room care.
De eenpersoonskamers (kraamsuite, gezinssuite, couveusesuite) op de verloskunde/kraamafdeling en neonatologie worden ingericht naar de zorgvraag van moeder, kind en gezin.

Jawani • Strategische planning en advies

Verandering begint met een idee dat uitgewerkt wordt tot een plan voor de ziekenhuisorganisatie.  Een strategische planning,  het ontwikkelen van de businesscase,  opzetten van gezinsgerichte zorgprogramma’s en single room care faciliteiten is de kracht van Jawani. 

Ook trainingen en lezingen worden specifiek naar de wens van de klant opgezet door Jawani.

Jacobien Wagemaker MSc info@jawani.nl t 06 44 640 524 Copyright 2011 Design Ursula Design

Jacobien Wagemaker MSc

t  06 44 640 524

info@jawani.nl

Rijweg 2

4181 PP Waardenburg